Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Tin trong nước

Bám sát nghị quyết, hành động chiến lược và phù hợp thực tiễn

Đăng ngày 15-12-2015 10:25
3 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tập trung xây dựng chương trình toàn khóa và chỉ đạo UBND tỉnh dồn tâm huyết, trí tuệ hoạch định chương trình hành động, mục tiêu, giải pháp và đường găng kế hoạch cho lộ trình 5 năm 2016-2020. Chương trình hành động có tính chiến lược, khả thi, phù hợp với thực tiễn đang được triển khai, khởi động cho hành trình đưa nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống.

Mai Thủy
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: