Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Báo cáo - Thống kê
Bao cáo công tác GQKNTC tháng 1 năm 2021

Bao cáo công tác GQKNTC tháng 1 năm 2021

10-03-2021
Số 10/BC-SNgV ngày 15/01/2021
BÁO CÁO Kết quả công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

BÁO CÁO Kết quả công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

24-02-2021
BÁO CÁO Kết quả công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại tháng 01/2021, kế hoạch tháng 02/2021

BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại tháng 01/2021, kế hoạch tháng 02/2021

25-01-2021
Số: 11/BC-SNgV ngày 19 tháng 01 năm 2021
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: