Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Dự án, đầu tư, mua sắm công

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

Đăng ngày 08-02-2021 15:41
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Số: 93/SNgV-VPTTr ngày 08 tháng 02 năm 2021

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: