Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 174/BC-SNgV 23/11/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện văn hóa công sở năm 2020
2 32/BC-SNgV 19/03/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020
3 26 /BC-SNgV 09/03/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020
4 18/BC-SNgV 17/02/2020 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2020
5 16/BC-SNgV 17/02/2020 BÁO CÁO Công tác thanh tra tháng 02 năm 2020
6 12/BC-SNgV 16/01/2020 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2020
7 11/BC-SNgV 16/01/2020 BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01 năm 2002
8 10/BC-SNgV 16/01/2020 BÁO CÁO Công tác thanh tra tháng 01 năm 2020
9 189/BC-SNV 29/11/2019 Báo cáo việc thực hiện chi phí tuân thủ pháp luật B1
10 185/BC-SNV 25/11/2019 Báo cáo công tác CCHC năm 2019
11 183/BC-SNV 22/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông năm 2019
12 181/BC-SNV 21/11/2019 Báo cáo công tác BTNN năm 2019
13 180/BC-SNV 20/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng và áp dụng ISO năm 2019
14 179/BC-SNV 20/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác VSTBCPN năm 2019
15 175/BC-SNV 20/11/2019 Về việc báo cáo Kết quả tự đánh giá, xếp loại thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Ngoại vụ
16 178/BC-SNV 19/11/2019 BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực đối ngoại năm 2019
17 790/SNGV-VP 12/11/2019 báo cáo tuyên truyền CCHC 2019
18 775/SNGV-HTQT 08/11/2019 V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ
19 172/BC-SNGV 07/11/2019 BÁO CÁO Kết quả triển thực hiện Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới
20 166 /BC-SNgV 31/10/2019 BÁO CÁO Tổng kết công tác thi đua khen, thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
21 161 /BC-SNgV 23/10/2019 BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại tháng 10/2019, kế hoạch tháng 11/2019
22 160/BC-SNGV 22/10/2019 BÁO CÁO Kết quả Chuyến công tác tham dự Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2019 (VPR USA 2019)
23 154/BC-SNGV 04/10/2019 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
24 148 /BC-SNgV 25/09/2019 BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại tháng 9/2019, kế hoạch tháng 10/2019
25 144 /BC-SNgV 19/09/2019 BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019
26 142 /BC-SNgV 19/09/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 34 -CT-TW ngày 07/4/2014 ủa Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
27 124/BC-SNGV 23/08/2019 BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
28 115/BC-SNgV 29/07/2019 BÁO CÁO Kết quả Hội nghị trù bị 9 tỉnh ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12, lần thứ XXII, tổ chức tại tỉnh Nakhon Phanom, vương quốc Thái Lan
29 112 /BC-SNgV 23/07/2019 BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại tháng 7/2019, kế hoạch tháng 8/2019
30 110 /BC-SNgV 19/07/2019 BÁO CÁO Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019
  2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: