Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 : 82/KH-SNgV 01/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021
2 23/KH-SNgV 11/01/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
3 887/SNgV-VPTTr 28/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả thẩm định về công tác CCHC của tỉnh
4 855/SNgV-VPTTr 15/12/2020 V/v thông báo kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2020
5 849/SNgV-VP 11/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
6 33-CT/CB 26/11/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025
7 32/QĐ/CB 25/11/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020-2025
8 288/HD-CB 25/11/2020 Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ đảng, đảng viên 2020 của Chi bộ Sở Ngoại vụ
9 174/BC-SNgV 23/11/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện văn hóa công sở năm 2020
10 751/SNGV-VPTTr 11/11/2020 giao trách nhiệm đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cchc
11 700/SNgV-VPTTr 26/10/2020 V/v tham gia cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
12 32/QĐ-SNgV 25/09/2020 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
13 31/QĐ-SNgV 25/09/2020 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quôc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
14 3012/QĐ-UBND 10/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
15 5706/UBND-NC1 25/08/2020 V/v Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương
16 534/SNgV-VPTTr 29/07/2020 Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC
17 527/SNgV-VPTTr 28/07/2020 vv tham mưu danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực HTQT
18 471/SNgV-VPTTr 07/07/2020 V/v khắc phục tồn tại, khuyết điểm theo kết quả kiểm tra
19 1930/QĐ-UBND 23/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
20 600/SNgV-VPTTr 03/06/2020 V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh
21 336/SNgV-VPTTr 13/05/2020 V/v đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia
22 325/KH-SNgV 07/05/2020 Kế hoạch xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2020
23 15/TT/CB 07/05/2020 Về việc triệu tập Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
24 19/QĐ-SNgV 29/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
25 153 /UBND-VX1 27/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26 288/TB-SNgV 24/04/2020 THÔNG BÁO Phân công trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
27 222/SNgV-VP 01/04/2020 V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3 hoặc qua dịch vụ BCCI
28 18/QĐ-SNgV 01/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ
29 32/BC-SNgV 19/03/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020
30 170 /KH-SNgV 19/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
  2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: