Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021

27-11-2020
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ, phát triển chính quyền số năm 2021
CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020

07-10-2020
CHƯƠNG TRÌNH Số: 78 /CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

01-07-2020
QUYẾT ĐỊNH 1930/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

25-03-2020
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

10-03-2020
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII

10-03-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII
KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

09-03-2020
KẾ HOẠCH Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 sở Ngoại vụ

06-03-2020
KẾ HOẠCH Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 sở Ngoại vụ
CHƯƠNG TRÌNH Số: 20/CTr-UBND Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm khung nhiệm vụ)

CHƯƠNG TRÌNH Số: 20/CTr-UBND Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm khung nhiệm vụ)

02-03-2020
CHƯƠNG TRÌNH Số: 20/CTr-UBND Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (kèm khung nhiệm vụ)
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020 CỦA SỞ NGOẠI VỤ

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020 CỦA SỞ NGOẠI VỤ

02-03-2020
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM 2020 CỦA SỞ NGOẠI VỤ
Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2020

Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11-02-2020
Kế hoạch số 04/KH-CB ngày 04/02/2020 của Chi bộ Sở Ngoại vụ về triển khai học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

03-02-2020
KẾ HOẠCH 20/KH-UBND về Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2020
KẾ HOẠCH 21/KH-SNgV về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

KẾ HOẠCH 21/KH-SNgV về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

03-02-2020
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

03-02-2020
KẾ HOẠCH 38/KH-SNgV về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

10-01-2020
Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý

10-01-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020

09-01-2020
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Sở Ngoại vụ năm 2020
QUYẾT ĐỊNH 40/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

QUYẾT ĐỊNH 40/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

02-12-2019
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

30-11-2019
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/ KH-UBND về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: