Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Công tác tổ chức cán bộ
Thông báo công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

Thông báo công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

09-07-2020
Thông báo số 38/TB-SNV ngày 03/01/2019 của Sở Nội vụ về việc Thông báo công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019 của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trog các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao độn

Quyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trog các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao độn

09-07-2020
Quyết định sô 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trog các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019
THÔNG BÁO Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020

THÔNG BÁO Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020

09-07-2020
THÔNG BÁO số 20/TB-SNV ngày 20/01/2020 của Sở Nội vụ về việc biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2020 của sở Ngoại vụ
QUYẾT ĐỊNH Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020

09-07-2020
QUYẾT ĐỊNH số 222/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 cuar UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020
Nghị quyết số 207/NQ-HDND ngày 17/4/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020

Nghị quyết số 207/NQ-HDND ngày 17/4/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020

24-04-2020
Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020, theo đó đồng chí Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020.
QĐ 10/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 Sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngà

QĐ 10/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 Sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngà

06-04-2020
QĐ 10/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 Sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
QUYẾT ĐỊNH 889-QĐ/UBND về việc Bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ

QUYẾT ĐỊNH 889-QĐ/UBND về việc Bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ

25-03-2020
QUYẾT ĐỊNH 889-QĐ/UBND về việc Bổ nhiệm ông Thái Phúc Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 19/3/2020.
Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố Quyết định Giám đốc Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố Quyết định Giám đốc Sở Ngoại vụ

25-03-2020
Chiều 24/3, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Đảng ủy khối...
Nghị định sửa đổi điều 3 nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ Bộ Ngoại giao

Nghị định sửa đổi điều 3 nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ Bộ Ngoại giao

05-03-2020
Nghị định sửa đổi điều 3 nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứ Bộ Ngoại giao
Quyết định 3098/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ

Quyết định 3098/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ

01-12-2019
Quyết định 3098/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ
Quyết định 22/QĐ-SNgV về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phụ trách kế toán

Quyết định 22/QĐ-SNgV về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phụ trách kế toán

01-12-2019
Quyết định 22/QĐ-SNgV về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phụ trách kế toán
Quyết định 1432/QĐ-UBND về việc tiếp nhận công chức không qua thi

Quyết định 1432/QĐ-UBND về việc tiếp nhận công chức không qua thi

01-12-2019
Quyết định 1432/QĐ-UBND về việc tiếp nhận công chức không qua thi
Quyết định 2888/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 2888/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

01-12-2019
Quyết định 2888/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 3352/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 3352/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

01-12-2019
Quyết định 3352/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 80/QĐ-SNV về việc tiếp nhận công chức

Quyết định 80/QĐ-SNV về việc tiếp nhận công chức

01-12-2019
Quyết định 80/QĐ-SNV về việc tiếp nhận công chức
Quyết định 27/QĐ-SNgV về việc tiếp nhận và bố trí công chức

Quyết định 27/QĐ-SNgV về việc tiếp nhận và bố trí công chức

01-12-2019
Quyết định 27/QĐ-SNgV về việc tiếp nhận và bố trí công chức
Quyết định 2797/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ

Quyết định 2797/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ

01-12-2019
Quyết định 2797/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân Sở Ngoại vụ

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân Sở Ngoại vụ

30-10-2018
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân Sở Ngoại vụ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình vận động viện trợ PCP giai đoạn 2013 - 2017
Quyết định cử cán bộ Sở Ngoại vụ đi học tại Pháp

Quyết định cử cán bộ Sở Ngoại vụ đi học tại Pháp

30-10-2018
UBND tỉnh có Quyết định số 2769/QĐ-UBND tỉnh cử đồng chí Ngô Thị Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đi học tại Pháp theo Đề án 165 của Ban Tổ chức TW Đảng.
  1 2 3
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: