Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Công vănSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 887/SNgV-VPTTr 28/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả thẩm định về công tác CCHC của tỉnh
2 855/SNgV-VPTTr 15/12/2020 V/v thông báo kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC năm 2020
3 849/SNgV-VP 11/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
4 33-CT/CB 26/11/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025
5 288/HD-CB 25/11/2020 Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ đảng, đảng viên 2020 của Chi bộ Sở Ngoại vụ
6 5706/UBND-NC1 25/08/2020 V/v Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương
7 222/SNgV-VP 01/04/2020 V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3 hoặc qua dịch vụ BCCI
8 69/SNgV-VP 11/02/2020 V/v rà soát, thống kê TTHC và DVC trực tuyến mức độ 3, 4
9 54/SNGV-VP 04/02/2020 Về việc cung cấp đầu mối liên lạc của thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh nCoV
10 53/SNgV-VP 04/02/2020 V/v giao thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
11 51/SNgV-VP 31/01/2020 V/v thực hiện một số nội dung về công tác CCHC sau khi có kết quả kiểm tra
12 49/SNGV-VP 30/01/2020 V/v thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng
13 42/SNGV-VP 21/01/2020 Về việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2020
14 207/SNGV-LSBG 04/12/2019 V/v đề nghị xét nghiệm ADN 02 tử thi tại Hà Tĩnh
15 814/SNgv 21/11/2019 Góp ý dự thảo Đề án xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo
16 761 /SNgV - LSBG 01/11/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN
17 689/SNgV-QLBG 17/10/2019 Hướng dẫn Hãng truyền hình EBS (Hàn Quốc) tác nghiệp trên địa bàn tỉnh
18 694/SNGV-VP 14/10/2019 Vv tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến xử lý các dự án phát triển hạ tầng quỹ đất và bãi bỏ VB QPPL
19 344/ TB-UBND 08/10/2019 Về thời gian làm việc mùa đông
20 661/SNGV-VP 07/10/2019 Về việc góp ý dự thảo Nghị định về tái hòa nhập cộng đồng gửi Công an tỉnh
21 613/SNGV-VP 18/09/2019 Về việc giới thiệu nhân sự tham gia UB Hội LHTN VN (gửi Tỉnh đoàn)
22 294/SNGV-VP 22/05/2019 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh
23 289/SNGV-VP 17/05/2019 Về việc đề xuất danh sách đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
24 287/SNGV-VP 17/05/2019 Về việc giới thiệu danh sách đề nghị khen thưởng thành tích đóng góp cho thành công Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017
25 10/CV-CB 13/05/2019 Đăng ký mô hình Dân vận khéo 2019
26 224/SNGV-LSBG 24/04/2019 V/v bố trí làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bolykhămxay, Lào
27 200/SNGV-HTQT 08/04/2019 Tổ chức OS/Mỹ đề nghị gia hạn Giấy Lập Văn phòng Dự án
28 170/SNGV-VP 26/03/2019 V/v thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm Sở Ngoại vụ
29 220/SNGV-VP 25/03/2019 V/v thanh tra chuyên ngành tại thị xã Kỳ Anh
30 161/SNGV-VP 25/03/2019 đăng ký lịch lãnh đạo tỉnh tháng 4/2019
  2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: