Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Danh mục các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII

Đăng ngày 02-03-2021 16:07
33 Lượt xem
Xem cỡ chữ

23 Nghị quyết

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: