Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Danh sách thư điện tử

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT máy bàn Di động Email
1 Thái Phúc Sơn Giám đốc 02393.691.228 0919968646 thaiphucson.sngv@hatinh.gov.vn
2 Ngô Thị Hoài Nam Phó Giám đốc 02393.891.974  0912884353 ngothihoainamsngv@hatinh.gov.vn
3 Trần Thị Như Ý Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 02393.890.721 0941157879 tranthinhuysngv@hatinh.gov.vn
4 Lê Thị  Khánh Cẩm  Chánh Văn phòng 02393.856.689 0917864266 lekhanhcamsngv@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Việt Trưởng phòng Lãnh sự Biên giới 02393.853.883 0944689667 nguyenvanvietsngv@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Phúc Phó Giám đốc TTDT&DVĐN 02393.892.698 0946536869 nguyenthithanhphuc.sngv@hatinh.gov.vn
7 Lê Thị Thanh Phó Trưởng phòng HTQT 0916785698 Lethithanh.sngv@hatinh.gov.vn
8 Lê Thị Hà Phó Chánh Văn phòng 0961833066 lethiha.sngv@hatinh.gov.vn
9 Lê Trọng Hiền Chuyên viên phòng LSBG 0916333968 letronghien.sngv@hatinh.gov.vn
10 Đào Bích Thảo Chuyên viên VP 0916297768 daobichthaosngv@hatinh.gov.vn
11 Hoàng Hương Giang Chuyên viên phòng HTQT 0968711711 hoanghuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
12 Đoàn Thị Thanh Thảo Thanh tra viên 0988315313 doanthithanhthaosngv@hatinh.gov.vn
13 Đặng Thanh Nga Chuyên viên phòng LSBG 0916785698 dangthanhnga.sngv@hatinh.gov.vn
14 Phan Thị Cẩm Tú Chuyên viên VP 0917713786 phancamtu.ftu@gmail.com
15 Nguyễn Thị Hương Giang Chuyên viên phòng LSBG 0941065848 nguyenthihuonggiang.sngv@hatinh.gov.vn
16 Lê Đình Tuấn Phụ trách kế toán 0914445689 ledinhtuan.sngv@hatinh.gov.vn
17 Trương Thanh Hằng Cán bộ TTDT&DVĐN 0979355007 truongthanhhangsngv@hatinh.gov.vn
18 Bùi Hồng Vân Cán bộ TTDT&DVĐN 0914856889 buihongvansngv@hatinh.gov.vn
19 Bùi Thị Thủy Ninh Cán bộ TTDT&DVĐN 0961419686 buithithuyninhsngv@hatinh.gov.vn