Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Dự án, đầu tư, mua sắm công
báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020

08-02-2021
Số: 93/SNgV-VPTTr ngày 08 tháng 02 năm 2021
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

19-06-2018
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: