Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đối ngoại và Hội nhập quốc tế năm 2021 - Từ ngày : 11/01/2021
- Đến ngày : 15/01/2021


2 V/v tham gia ý kiến tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp của UNHCR - Từ ngày : 04/03/2021
- Đến ngày : 02/01/2021

3 góp ý dự thảo Nghị định kiểm soát tài sản thu nhập - Từ ngày : 24/02/2020
- Đến ngày : 14/12/2020

4 góp ý vào dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Từ ngày : 24/02/2020
- Đến ngày : 14/12/2020

5 góp ý dự thảo Quy chế phối hợp triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua DV BCCI - Từ ngày : 13/01/2020
- Đến ngày : 14/12/2020

6 Góp ý Kế hoạch đối ngoại và Hội nhập Quốc tế 2019 - Từ ngày : 14/02/2019
- Đến ngày : 14/12/2020


7 Dự thảo Kế hoạch công tác Hội nhập quốc tế năm 2017 - Từ ngày : 20/10/2017
- Đến ngày : 14/12/2020

8 Góp ý Dự thảo kế hoạch Hội nhập quốc tế năm 2018 - Từ ngày : 02/04/2018
- Đến ngày : 14/12/2020

9 Đề nghị góp ý Dự thảo chương trình vận động viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 01/10/2018
- Đến ngày : 14/12/2020

10 góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo - Từ ngày : 17/10/2018
- Đến ngày : 14/12/2020

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: