Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 : 82/KH-SNgV 01/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021
2 23/KH-SNgV 11/01/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
3 325/KH-SNgV 07/05/2020 Kế hoạch xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2020
4 153 /UBND-VX1 27/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 170 /KH-SNgV 19/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
6 161/KH-SNgV 13/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020
7 145/KH-SNgV 09/03/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII
8 139/KH - SNgV 06/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020
9 03/KH-CĐ 05/03/2020 Kế hoạch hoạt động của công đoàn sở Ngoại vụ 2020
10 95/KH-SNgV 24/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
11 115/KH-SNgV 20/02/2020 KẾ HOẠCH Tự kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020
12 64/KH-SNgV 09/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020
13 58/KH-SNgV 05/02/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
14 3/KH-CB 13/01/2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân năm Canh Tý 2020
15 18/KH-SNgV 09/01/2020 KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
16 812/KH-CTĐ 21/11/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm số 3 năm 2019
17 789/KH-SNGV 13/11/2019 Kế hoạch tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ 2019 đến 2020
18 753/KH-SNGV 30/10/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Sở Ngoại vụ năm 2020
19 573/KH-SNgV 03/09/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
20 475/KH-SNGV 30/07/2019 Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
21 474/KH-SNGV 30/07/2019 Kế hoạch phát động Phong trào thi đua văn hóa công sở
22 468/SNGV-VP 26/07/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh đến năm 2025
23 179/KH-SNgV 01/04/2019 Kế hoạch bảo vệ bí mật của nhà nước năm 2019
24 139/SNgV-KH 19/03/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2019
25 97/KH-SNgV 26/02/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019
26 85/KH-SNgV 20/02/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
27 43/KH-SNgV 22/01/2019 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
28 36/KH - SNgV 18/01/2019 KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ năm 2019
29 715/KH-SNgV 26/10/2018 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ công chức
30 694/KH-SNgV 18/10/2018 Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: