Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Kiến nghị - Khiếu nại - Tố cáo
báo cáo xử lý vi phạm kỷ luật năm 2020

báo cáo xử lý vi phạm kỷ luật năm 2020

10-03-2021
Số: 68/SNgV-VPTTr ngày 26 tháng 01 năm 2021
Bao cáo công tác GQKNTC tháng 1 năm 2021

Bao cáo công tác GQKNTC tháng 1 năm 2021

10-03-2021
Số 10/BC-SNgV ngày 15/01/2021
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

08-12-2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

16-09-2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020

16-09-2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III năm 2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 sở Ngoại vụ

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 sở Ngoại vụ

14-04-2020
BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020 sở Ngoại vụ
NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

03-10-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: