Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Nghị địnhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 216/SNGV-VP 19/04/2019 Về việc báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 3
2 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3 Số 17/2014/NĐ-CP 11/03/2014 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: