Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Sáng kiến, Đề tài khoa học

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Đăng ngày 02-03-2021 16:10
45 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Số : 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: