Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 32/QĐ/CB 25/11/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020-2025
2 32/QĐ-SNgV 25/09/2020 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
3 31/QĐ-SNgV 25/09/2020 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quôc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
4 3012/QĐ-UBND 10/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
5 1930/QĐ-UBND 23/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
6 19/QĐ-SNgV 29/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
7 18/QĐ-SNgV 01/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ
8 42/QĐ-SNGV 19/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020
9 46/QĐ - SNgV 04/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
10 37/QĐ-SNGV 11/11/2019 QĐ thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
11 36/QĐ-SNGV 24/10/2019 Về việc thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại Hội Nông dân tỉnh
12 35/QĐ-SNGV 10/10/2019 Quyết định Thanh tra chuyên ngành đối ngoại tại Hội chữ Thập đỏ tỉnh
13 51/2019/QD-UBND 20/09/2019 Quyết định về việc ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh
14 QĐ 1225/QĐ-TTg 17/09/2019 về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025
15 1225/QĐ-TTg 17/09/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025
16 38/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
17 36/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18 26/2019/QĐ-UBND 13/05/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 20/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20 17/NQ-CP 07/03/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
21 54/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính
22 10/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23 7/QĐ-UBND 03/01/2019 V/v giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019
24 42/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Về việc sửa đổi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ
25 38/2018/QĐ-UBND 29/10/2018 Quyết định Quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26 37/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Ban hành Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện,Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh
27 36/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Ban hành quy định về điều kiện, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng , phó phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và huyện
28 33/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29 30/QĐ-SNgV 16/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
30 07/2018/QĐ-UBND 09/03/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: