Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Sáng kiến, Đề tài khoa học
QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật

02-03-2021
Số : 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tên sáng kiến: Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh

Tên sáng kiến: Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh

07-10-2020
Tên sáng kiến: Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh
Tên sáng kiến: Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tên sáng kiến: Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

07-10-2020
Tên sáng kiến: Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng kiến chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2025

Sáng kiến chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2025

29-11-2018
Sáng kiến chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2025
Sáng kiến Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

Sáng kiến Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo

29-11-2018
Sáng kiến Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của Sở Ngoại vụ

Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của Sở Ngoại vụ

10-01-2018
Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Ngoại vụ.
Sáng kiến ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính Sở Ngoại vụ

Sáng kiến ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính Sở Ngoại vụ

25-10-2017
Sáng kiến ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính Sở Ngoại vụ
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: