Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 41 năm 2022
Từ ngày : 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
03/10/2022
Thứ 2
04/10/2022
Thứ 3
05/10/2022
Thứ 4
06/10/2022
Thứ 5
07/10/2022
Thứ 6
08/10/2022
Thứ 7
09/10/2022
Chủ nhật