Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2021
Từ ngày : 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
29/11/2021
Thứ 2
30/11/2021
Thứ 3
01/12/2021
Thứ 4
02/12/2021
Thứ 5
03/12/2021
Thứ 6
04/12/2021
Thứ 7
05/12/2021
Chủ nhật