Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Loading...
Thông tin về Ngân sách
Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ

Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ

13-10-2020
Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Ngoại vụ
DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ

DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ

13-10-2020
DS xác nhận biên chế, quỹ tiền lương của CBCC Sở Ngoại vụ
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh năm 2020

16-09-2020
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh năm 2020
Quyết định về giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cấp tỉnh năm 2020

Quyết định về giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cấp tỉnh năm 2020

02-12-2019
Quyết định về giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức cấp tỉnh năm 2020
Quyết định giao dự toán ngân sách Sở Ngoại vụ 2019

Quyết định giao dự toán ngân sách Sở Ngoại vụ 2019

30-11-2019
Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về giao dự toán ngân sách Sở Ngoại vụ 2019
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ

30-11-2019
QĐ 05/QĐ-SNgV ngày 18/01/2019 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019

30-11-2019
Quyết định số 26/QĐ-SNgV ngày 10/6/2019 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

30-11-2018
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
Quyết định bổ sung kinh phí phục vụ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018

Quyết định bổ sung kinh phí phục vụ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018

11-11-2018
Quyết định bổ sung kinh phí phục vụ phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2018
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

11-11-2018
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ

26-04-2018
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Ngoại vụ
Quyết định giao dự toán ngân sách cho Sở Ngoại vụ năm 2018

Quyết định giao dự toán ngân sách cho Sở Ngoại vụ năm 2018

04-04-2018
Quyết định giao dự toán ngân sách cho Sở Ngoại vụ năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Ngoại vụ

Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Ngoại vụ

03-11-2017
Quyết định của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Sở Ngoại vụ
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: