Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Tờ trìnhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 751/SNGV-VPTTr 11/11/2020 giao trách nhiệm đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cchc
2 700/SNgV-VPTTr 26/10/2020 V/v tham gia cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
3 534/SNgV-VPTTr 29/07/2020 Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC
4 527/SNgV-VPTTr 28/07/2020 vv tham mưu danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực HTQT
5 471/SNgV-VPTTr 07/07/2020 V/v khắc phục tồn tại, khuyết điểm theo kết quả kiểm tra
6 600/SNgV-VPTTr 03/06/2020 V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh
7 336/SNgV-VPTTr 13/05/2020 V/v đăng ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia
8 15/TT/CB 07/05/2020 Về việc triệu tập Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: