Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Foreign Affairs Department of Ha Tinh Province

Trang chủ Cải cách hành chính

V/v thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả thẩm định về công tác CCHC của tỉnh

Đăng ngày 24-02-2021 16:02
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 14/12/2020, Đoàn thẩm định công tác CCHC năm 2020 của tỉnh theo Thông báo số 8030/HĐTĐ ngày 27/11/2020 đã tiến hành kiểm tra, thẩm định việc triển khai công tác CCHC năm 2020 của Sở Ngoại vụ.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: